میکروکتاب پنج قطعه از پازل زندگی (صوتی)

راهنمایی شگفت‌انگیز برای ساختن زندگی که دوست دارید

The Five Major Pieces to the Life Puzzle
نویسنده: جیم ران
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی