میکروکتاب فریب دادن شیطان (صوتی)

رازهای موفقیت و آزادی

Outwitting the devil
نویسنده: ناپلئون هیل
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۴۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی