میکروکتاب قانون جذابیت (صوتی)

درس‌هایی از آبراهام برای زندگی بهتر

The Law of Attraction
نویسنده: استر هیکس
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی