میکروکتاب قوانین طبیعت انسان (صوتی)

شناخت انگیزه، وقتی خودمان هم در مورد آن نمی‌دانیم

The Laws of Human Nature
نویسنده: رابرت گرین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
دو ساعت و ۴۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲۰ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی