میکروکتاب مدیر یک دقیقه ای (نوشتاری)

چطور مدیری موفق و تاثیرگذار باشید

The One Minute Manager
نویسنده: اسپنسر جانسون
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت