میکروکتاب مدیر یک دقیقه ای (صوتی)

چطور مدیری موفق و تاثیرگذار باشید

The One Minute Manager
نویسنده: اسپنسر جانسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی