میکروکتاب دیگه گند نزن (صوتی)

به جای تخریب خودت، زندگی کن

Stop Doing That Sh*t
نویسنده: گری جان بیشاپ
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۹ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی