میکروکتاب فرمول (صوتی)

قوانین جهانی موفقیت

Formula
نویسنده: آلبرت لزلو بارابسی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی