میکروکتاب قدرت (صوتی)

بزرگترین قدرت جهان برای داشتن هر چیزی که می‌خواهید

The Power
نویسنده: راندا برن
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی