میکروکتاب آماده برای هرکاری (صوتی)

۵۲ راهکار کاربردی برای افزایش بهره‌وری در زندگی شخصی و کار

Ready for Anything
نویسنده: دیوید آلن
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی