میکروکتاب آن یک چیز! (صوتی)

حقایق ساده ولی شگفت‌انگیزی که پشت نتایج فوق‌العاده وجود دارند

The ONE Thing
نویسنده: گری کلر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی