میکروکتاب آینده خودتو بساز (صوتی)

۱۲ قدم برای رسیدن به موفقیت بی‌انتها

Create your own future
نویسنده: برایان تریسی
راوی: مجتبی نظری
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی