میکروکتاب آیین دوستیابی (صوتی)

چطور به یک فرد اجتماعی و محبوب تبدیل شویم

How to Win Friends and Influence People
نویسنده: دیل کارنگی
راوی: کیاندوخت محمدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی