میکروکتاب اثر مرکب (صوتی)

راهکارهایی برای شکوفا شدن خلاقیت پنهان شما

The Compound Effect
نویسنده: دارن هاردی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی