میکروکتاب از دلت مایه بذار (صوتی)

چطور Starbucks، استارباکس شد

Pour Your Heart into It
نویسنده: هوارد شولتز
راوی: سلمان ظاهری
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۲۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی