میکروکتاب استاد یک تریلیون دلاری (صوتی)

دستورالعمل‌های رهبری بیل کمپل از سیلیکون ولی

Tirillion dollar coach
نویسنده: اریک اشمیت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۲۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی