میکروکتاب استارتاپ‌ها مشغول کارند (صوتی)

اطلاعاتی شگفت‌انگیز از عوامل موفقیت یا شکست

Startups That Work
نویسنده: جوئل کورتزمن
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی