میکروکتاب استثنائی‌ها (صوتی)

داستان موفقیت

Outliers: The Story of Success
نویسنده: مالکوم گلدول
راوی: سلمان ظاهری
دسته: کسب و کار
۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی