میکروکتاب استراتژی خوب استراتژی بد (صوتی)

تفاوت و اهمیت آن

Good Strategy/Bad Strategy
نویسنده: ریچارد روملت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی