میکروکتاب استقلال مالی (صوتی)

آموزش چهاروجهی گردش پول

Rich dad's cashflow quadrant
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی