میکروکتاب الیور تویست (صوتی)

کودکی در جامعه‌ای بی‌رحم

Oliver Twist
نویسنده: چارلز دیکنز
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
دسته: داستان و رمان
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی