میکروکتاب انگیزه (صوتی)

حقایقی شگفت‌انگیز درباره ایجاد انگیزه

Drive
نویسنده: دنیل پینک
راوی: سلمان ظاهری
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی