میکروکتاب اهداف (صوتی)

چگونه از هر آنچه که تصور می‌کنید زودتر به خواسته‌هایتان برسید

Goals
نویسنده: برایان تریسی
راوی: مرتضی حسین اهلو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی