میکروکتاب ایده ماندگار (صوتی)

چرا بعضی ایده‌ها ماندگار می‌شوند و بقیه از بین می‌روند

Made to stick
نویسنده: چیپ هیث
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۵۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی