میکروکتاب بازی رو عوض کن (صوتی)

حماسی فکر کن، حماسی عمل کن

Disrupt
نویسنده: بیل جنسن
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی