میکروکتاب باشگاه ۵ صبحی‌ها (صوتی)

صبح شما، تمام زندگی شما را می‌سازد

The 5am Club
نویسنده: رابین شارما
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی