میکروکتاب ببخش و بگیر (صوتی)

چرا برای موفقیت بیشتر باید بیشتر به دیگران کمک کنیم

Give and Take
نویسنده: آدام گرانت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی