میکروکتاب برنده این بازی باش (صوتی)

استراتژی واقعا چگونه کار می‌کند

Playing to Win
نویسنده: ای.جی لفلی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
۵۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی