میکروکتاب بنویس تا اتفاق بیفتد (صوتی)

وقتی بدانید چه می‌خواهید، آن را بدست می‌آورید

Write it down, Make it happen
نویسنده: هنریک کلاوسر
راوی: مهدی افشاریان
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی