میکروکتاب ترن هوایی کارآفرینی (صوتی)

چرا امروز زمان سوار شدن به ترن هوایی است؟

The Entrepreneur Roller Coaster
نویسنده: دارن هاردی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۳۱ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی