میکروکتاب ترک سیگار به آسان‌ترین روش (صوتی)

۳۰ میلیون نفر با این روش آزاد شدند

The Easy Way to Stop Smoking
نویسنده: آلن کار
روای: مهدی افشاریان
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی