میکروکتاب تصمیم‌گیری (صوتی)

چطور انتخاب‌های بهتری در کار و زندگی داشته باشیم

Decisive
نویسنده: چیپ هیث
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی