میکروکتاب ثروتمندترین مرد بابل (صوتی)

اسرار موفقیت مالی از کتابی ۹۰ ساله

The Richest Man in Babylon
نویسنده: جورج کلاسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی