میکروکتاب خودت باش دختر (صوتی)

از باور کردن دروغ‌ها دست بردار و کسی شو که واقعا هستی

Girl, Wash Your Face
نویسنده: ریچل هالیس
راوی: راضیه اسدی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۹ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی