میکروکتاب خودت را نابود نکن (صوتی)

به جای زیاد فکر کردن، بیشتر زندگی کن

Unfu*k yourself
نویسنده: گری جان بیشاپ
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی