میکروکتاب خود برتر (صوتی)

خودت باش، فقط کمی بهتر

Best Self
نویسنده: مایک بایر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی