میکروکتاب داستان دو شهر (صوتی)

بهترین اثر چارلز دیکنز از نظر منتقدان ادبی

A Tale of Two Cities
نویسنده: چارلز دیکنز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: داستان و رمان
یک ساعت و ۲۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی