میکروکتاب درساژ (صوتی)

چطور کسب‌وکارمان را به سمت موفقیت رهبری کنیم

Making Horses Drink
نویسنده: الکس هیام
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی