میکروکتاب در جستجوی خوشبختی (صوتی)

داستانی الهام‌بخش از زندگی و جستجوی رویاها

The Pursuit of Happiness
نویسنده: کریس گاردنر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۳۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی