میکروکتاب دنیای واقعی وارن بافت (صوتی)

میکروکتاب دنیای واقعی وارن بافت مدیریت کسب‌وکار و افراد به روش موفق‌ترین سرمایه‌گذار دنیا

The Real Warren Buffett
نویسنده: جمیز اولاگلین
امین
دسته: بیوگرافی
۵۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی