میکروکتاب دوازده ستون موفقیت (صوتی)

زندگی شما متحول می‌شود

Twelve Pillars
نویسنده: جیم ران
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی