میکروکتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم (صوتی)

هنر ژاپنی برای ساماندهی و نظم به زندگی

The Life-Changing Magic of Tidying Up
نویسنده: ماری کندو
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۱ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی