میکروکتاب رازهای خلاقیت استیو جابز (صوتی)

چطور استیو جابز تبدیل به رهبری در تکنولوژی شد

The Innovation Secrets of Steve Jobs
نویسنده: کارمین گالو
راوی: مجتبی نظری
دسته: بیوگرافی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی