میکروکتاب راز پول چاپ کردن ۷ ایرانی (صوتی)

سرگذشت ۷ کارآفرین مطرح ایرانی در سطح جهانی

نویسنده: گروه سبکتو
راوی: محمدرضا حشمتی
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۱۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی