میکروکتاب رختخوابت رو جمع کن (صوتی)

چیزهای کوچکی که می‌توانند زندگی‌ات و حتی دنیا را تغییر دهند

Make Your Bed
نویسنده: ویلیام مک‌ریون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی