میکروکتاب رشد در دوران رکود (صوتی)

میکروکتابی برای برانگیختن افکار و جان بخشیدن به اهداف

How to Grow When Markets Don't
نویسنده: آدریان سایوتزکی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی