میکروکتاب رمز خلاقیت (صوتی)

شش مهارت اصلی کارآفرینان خلاق

The Creator’s Code
نویسنده: امی ویلکینسون
راوی: سلمان ظاهری
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۴ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی