میکروکتاب روش گرگ (صوتی)

هنر و رازهای موفقیت گرگ وال استریت

Way of the Wolf
نویسنده: جردن بلفورت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی