میکروکتاب رومئو و ژولیت (صوتی)

طالع نحس عشقی جاودان

Romeo and Juliet
نویسنده: ویلیام شکسپیر
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
دسته: داستان و رمان
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی