میکروکتاب سال ۱۲ هفته‌ای (صوتی)

کارهایی که همه در ۱۲ ماه انجام می‌دهند رو تو در ۱۲ هفته انجام بده

The 12 Week Year
نویسنده: برایان پی‌.موران
راوی: سلمان ظاهری
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی